BLOTON ÖPPENVÅRD


Utbildning och handledning


Bloton Öppenvård kan erbjuda utbildning, seminarier, föreläsningar och handledning inom vårt verksamhetsområde. Det innebär till exempel att vi kan anordna utbildning i de arbetsmetoder vi använder, ge föreläsningar om de problemområden vi möter och hur bekymren kan mötas.


Bloton Öppenvård har under 2012 och 2013 haft ett särskilt fokus kring cannabis, dess skadeverkningar och behandling mot cannabismissbruk. Vi kommer intensifiera detta och lägga till föräldrastödsprogram och tidiga interventioner i vår repertoar av utbildningar.


Sidan är under ombyggnad och kommer uppdateras inom kort. Välkommen tillbaka!
© Bloton Öppenvård AB 2013