BLOTON ÖPPENVÅRD


Rådgivning


Bloton Öppenvård erbjuder rådgivande och stödjande samtal där inriktningen är att ge vägledning och råd vid personliga och känslomässiga bekymmer, såväl som med relationer och sociala problem. Samtalen kan vara av kortvarig karaktär eller leda till längre samtalsserier allt efter önskemål. Ibland leder samtalen till att andra insatser hos andra vårdgivare rekommenderas. Bloton Öppenvård bistår då i att ta dessa nya kontakter och stöttar vid övergången till den nya vårdkontakten.


Rådgivningssamtalen hos Bloton Öppenvård bygger, liksom alla våra insatser, på kognitiv beteendeterapeutiska metoder och systemteoretisk familjeterapi. Det innebär att även om samtalen är fokuserade på problemet och dess lösning så sätts det i sitt sammanhang och belyses som en del av sitt system, t.ex. familjen, nätverket eller annat sammanhang.


De rådgivande samtalen hos Bloton Öppenvård kan ibland ske anonymt, det vill säga utan registrering och journalföring, men ibland måste journalföring göras beroende på under vilken lagstiftning samtalen sker.
© Bloton Öppenvård AB 2013