BLOTON ÖPPENVÅRD


Missbruk av alkhol, droger eller spel om pengar


Bloton Öppenvård erbjuder samtalsbehandling med färdighetsträning och aktiviteter mot missbruk av alkohol, droger eller pengar. Behandlingen är individuellt utformad och utgår från den enskildes individuella bekymmer, likväl som vi bygger på de styrkor och skyddande faktorer som finns. Missbruket och beroendet är det centrala i behandlingen, men i de fall där andra påfrestningar är en del i bekymret riktas behandlingen även mot dessa faktorer i den mån det faller inom Bloton Öppenvårds kompetensområde.Sidan är under ombyggnad och kommer uppdateras inom kort. Välkommen tillbaka!


© Bloton Öppenvård AB 2013