BLOTON ÖPPENVÅRD


Våra tjänster


Bloton Öppenvård erbjuder tjänster för barn, ungdomar och deras familjer, liksom för enskilda vuxna som syftar till bättre mående och funktion för den som söker vår hjälp. Vi ger våra tjänster efter uppdrag från kommun, landsting, företag eller efter direkt kontakt från den enskilde. Kostnader för insatserna beror på insatsernas art och längd men är också beroende av avtal med kommun eller landsting. Se vad vi erbjuder vid de olika lokalkontoren via knapparna.


Bloton Öppenvård kan erbjuda stöd- och behandlingsinsatser efter önskemål och formar dessa i samråd med uppdragsgivare och den enskilde individen. Att skapa individuella behandlingsprogram som bygger på evidens, forskning och beprövad erfarenhet, är utgångspunkten för tjänsterna i Bloton Öppenvård.

© Bloton Öppenvård AB 2013