BLOTON ÖPPENVÅRD

 

Barn, ungdomar och deras familjer

 

Bloton Öppenvård erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar som spänner över en vid bild av problem. Allt från omsorg av små barn, relationer och gränssättning till psykiska funktionshinder eller sjukdom, eller missbruk och kriminalitet hos äldre tonåringar. Stöd-och behandlingsinsatserna formas efter de individuella förutsättningarna och bygger på metoder och förhållningssätt som har sin grund i kognitiv beteendeterapi och systemteoretisk familjeterapi. Grundsynen hos Bloton Öppenvård är att stöd och behandling många gånger är mer effektiv när fler i nätverket än den person som uppvisar problembeteendet involveras i behandlingen.

Behandlingsarbetet med individen, familjen och nätverket kombineras ofta med ett psykosocialt stöd som kan handla om att träna nya färdigheter, möjliggöra en ökad funktionsnivå eller att öka kontroll och struktur i det vardagliga livet. Allt med syfte att normalisera tillvaron så att den blir som för de flesta med socialt accepterade beteendemönster.

 

 

 

Familjeterapi

 

Bloton Öppenvård ger familjeterapi som en del i stöd och behandlingsarbetet med barn och ungdomar då problembeteendet ofta också påverkas av flera faktorer i familjen och nätverket. En bärande idé är att förändringen bör befästas i större delen av nätverket.

Familjeterapin kan ges till hela familjen, enbart föräldrar, delar av familjen, eller till den utökade familjen (släkt, vänner, profesionella kontakter mm.).

 

 

Neuropsykiatri

 

Bloton Öppenvård har god kunskap och gedigna erfarenheter att arbeta med personer som har diagnoser inom området neuropsykiatri såsom ADHD/ADD, asperger och högfungerande autism. Det kan handla om att se funktionsmöjligheter och sätt att hantera situationer där diagnosen kan innebära ett funktionshinder. Bloton Öppenvård formar insatser både för barn och föräldrar för att öka möjliheterna till att individen finner ett bra sätt att hantera livet med sin diagnos.

 

© Bloton Öppenvård AB 2013