BLOTON ÖPPENVÅRD

 

 

Bloton Öppenvård i Linköping

Bloton Öppenvård har sin mottagning i centrala Linköping granne med domkyrkan, lättillgängligt med alla

kommunikationsmedel. Välj kontakt och Linköping i menyn ovan för karta och adressuppgifter.

I Linköping finns alla Bloton Öppenvårds tjänster att tillgå.

 

För invånare Linköpings kommun har Bloton Öppenvård ramavtal med Linköpings kommun om stöd och

behandlingsinsatser till barn och ungdomar, och deras familjer, för åldersgruppen 0 - 20 år. Stöd och

behandlingsinsatserna sker med barnet eller ungdomen och dess familj/nätverk i vår samtalsmottagning eller

i den naturliga miljön såsom hemmet, skolan eller annan plats som anses lämplig för insatsen.

 

Vidare har Bloton Öppenvård ramavtal med Linköpings kommun om rådgivningssamtal till vuxna, 20 år och

uppåt, som bor i Linköpings kommun. Samtalen, som kan vara upp till cirka 5 samtal, kan ge hjälp att lösa ett

socialt eller känslomässigt bekymmer. Ibland kan samtalen leda till att vi hjälper till att vägleda till andra mer

adekvata insatser i samhället.

 

Alla tjänster hos Bloton Öppenvård kan också ges till enskilda personer och organisationer som inte omfattas av

ramavtal. Ta kontakt med vår mottagning i Linköping för mer iformation.

 

Välkommen till Bloton Öppenvård i Linköping!

© Bloton Öppenvård AB 2013