BLOTON ÖPPENVÅRD

 

Örebro

 

Post- och besöksadress Bloton Öppenvård

Olaigatan 6

703 61 Örebro

 

Telefon och e-post 019 - 500 46 50

info@bloton.se

 

 

Personal Stefan Tonnvik

0703 - 88 88 15

stefan.tonnvik@bloton.se

 

Kenneth Blomberg

0703 - 88 79 15

kenneth.blomberg@bloton.se

 

Hanna Almberg

0721 - 68 00 10

hanna.almberg@bloton.se

 

Per Åsell

0721 - 68 00 25

per.asell@bloton.se

 

Linda Ros

0721 - 68 00 05

linda.ros@bloton.se

 

Malin Bandgren

0721 - 68 00 26

mailn.bandgren@bloton.se

Jonas Beijer

0721 - 68 08 85

jonas.beijer@bloton.se

Liv Aslaksen

0721 - 68 00 06

liv.aslaksen@bloton.se

 

Linn Klintenberg

0721 - 68 00 23

linn.klintenberg@bloton.se

 

Barbro Stålnacke

0721 - 68 00 21

barbro.stalnacke@bloton.se

 

 

 

 

© Bloton Öppenvård AB 2013