BLOTON ÖPPENVÅRDVälkommen


Alla drabbas vi någon gång av svåra perioder i livet. Då kan det vara till hjälp att ha någon att prata med. Vi på

Bloton Öppenvård erbjuder professionell hjälp för dig med sociala problem eller är i en känslomässig kris.

Tillsammans kan vi staka ut en väg som leder till att du bättre kan hantera de svåra situationer du möter i livet.

Vi strävar efter att på bästa sätt vara ett stöd i vardagen genom professionalitet och ett empatiskt bemötande.


Bloton Öppenvård finns idag med lokalkontor i Örebro och Linköping. Välj lokalkontor med knapparna

till höger för att läsa mer om vad vi erbjuder på de olika orterna. Familjehemsverksamheten utgår från Örebro.

Om du vill ha kontakt med Bloton Öppenvård väljer du det alternativet i menyn ovan.


Vi söker nya familjehem  inom en tiomilsradie från Örebro eller Linköping för barn ungdomar eller vuxna. Som

familjehem hos Bloton Familjehemsvård erbjuds ni stöd och handledning, behandlingsinsatser till den placerade,

utbildning och erfarenhetsutbyte, och en rimlig ersättning för arbetet  att ta emot en person i sitt hem. För mer

information eller intresseanmälan tas kontakt med  lokalkontoret i Örebro, eller  via e-post familjehem@bloton.se


Välkommen!

© Bloton Öppenvård AB 2013